YogaYogi Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi feltételek és feltételek tájékoztatják Önt jogairól és felelősségeiről, és jogilag kötelező érvényű megállapodást kötnek Ön és a YogaYogi.eu („YogaYogi” név szerint említve ettől a ponttól kezdve) között. Kérjük, figyelmesen olvassa el a feltételeket, mielőtt továbblépne a weboldal többi oldalára. Ha nem ért egyet az alábbi feltételekkel, kérjük, haladéktalanul hagyja abba a webhely és az oldalak használatát. A YogaYogi.eu használatával Ön egyidejűleg elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.

Általános

A YogaYogi fenntartja magának a jogot, hogy teljes körű ellenőrzést gyakoroljon a felsorolt ​​feltételeken és kikötéseken. A YogaYogi bármikor módosíthatja, kiegészítheti, hozzáadhatja vagy eltávolíthatja ezeket előzetes értesítés vagy konzultáció nélkül, bármikor.

Tartalom

Minden szerzői jogi törvény vonatkozik a YogaYogi-on közzétett tartalomra is, legyen szó vizuális, írott vagy hanganyagról, vagy egy adott témáról vagy stílusról – bármely részének használatát ezek a törvények szabályozzák. A YogaYogi lehetővé teszi tartalmának újrafelhasználását, másolását, sokszorosítását vagy idézését kizárólag nem kereskedelmi célú, vagy személyes használatra. Bármilyen más típusú felhasználás egyet jelent az itt felsorolt feltételek megszegésével.

A YogaYogi fenntartja a jogot, de nem kell gyakorolnia azt, hogy megvizsgálja az összes felhasználó által létrehozott tartalmat, és módosításokat végezzen, beleértve a törlést is, ha helyénvalónak találja.

A vonatkozó szerzői jogi törvényekkel összhangban tilos az illegális felhasználói tartalom, valamint az olyan tartalmak, amelyek bármilyen típusú illegális tevékenységet elősegítenek.

A YogaYogi üdvözli a látogatók visszajelzéseit, de nem fogad el semmilyen kéretlen beadványt, és fenntartja magának a jogot, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja őket.

Minden tartalom az írás során tényszerűen helyesnek tekintendő, de a YogaYogi fenntartja magának a jogot, hogy hibásan jelenítse meg ezeket a tényeket szatirikus módon, vagy figyelmen kívül hagyja a tárgyalt témával kapcsolatos tényeket. ?

A YogaYogi nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy egyéb költségekért, amelyek a YogaYogi bármely tartalmának eredményeképpen hozott döntésekhez, vásárlásokhoz vagy fogadásokhoz kapcsolódnak.

Minden értékelés és minősítés a YogaYogi közreműködőinek és vezetőinek szubjektív véleménye, ők pedig jóindulattal állnak rendelkezésre.

A YogaYogi igyekszik a lehető legátfogóbb lenni, de nem tehető felelőssé a mulasztások, pontatlanságokból vagy téves értelmezésekből eredő hibák után. A YogaYogi nem tesz állításokat a vélt helyesnek hitt tényekről, véleményekről, ítéletekről vagy bírálatokról.

Közösségi szabályok

A YogaYogi nem enged meg rasszista, szexista vagy homofób megjegyzéseket. A YogaYogi nem fogja elviselni a gyűlöletbeszédet semmilyen személytől, személyektől vagy személycsoporttól. A YogaYogi fenntartja magának a jogot arra, hogy megtegyen minden olyan intézkedést, amelyet alkalmasnak talál arra, hogy eltávolítsa az ilyen tartalmat, és büntető intézkedéseket hozzon az ilyen beszédért felelős személyek ellen.

A felhasználó és a látogatók felelősek, és felelősséggel tartoznak a fiókjukban folytatott bejegyzésekért függetlenül attól, hogy ki hozta létre a bejegyzést és függetlenül attól, hogy a regisztrált felhasználó engedélyt adott-e erre.

Bármely felhasználó által létrehozott tartalom, amely bármely csoportot vagy más felhasználót vagy látogatót megtéveszti, félreértelmezi vagy rosszul informálja, törölhető a menedzsment saját belátása szerint, mint bármely olyan tartalom, amely akármilyen módon károsnak minősül.

Minden olyan bejegyzést, fiókot vagy egyéb, a felhasználó által generált tartalmat törölni fogunk, amely vírus, trójai vírus, vagy más káros szoftver továbbítására vagy terjesztésére törekszik.

Tilos minden olyan kísérlet, amely a YogaYogit használja kereskedelmi javak szerzésére tilos, és minden ilyen fiókot törölni fogunk. ?

Törölni kell minden olyan rágalmazó, vádaskodó, obszcén, pornográf, sértegető, zaklató, fenyegető bejegyzést, amely bármely jogellenes cselekményt vagy bármilyen bűncselekményt elősegít.

A YogaYogi fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a közösségi szabályokat – a felhasználókat az új szabályok a weboldalon való közzététel után azonnal kötik.

A YogaYogi nem köteles megfigyelni, szerkeszteni vagy cenzúrázni a felhasználók által létrehozott tartalmakat, de fenntartja magának a jogot, ami magában foglalja a bűnüldözési vizsgálódás bevonását is, ha a szerződési feltételek megsértésre és megszegésre kerülnek.

Elismerések

Minden cikket, áttekintést és véleményt a Yoga Yogi közreműködői hoznak létre, anélkül, hogy a jóga stúdióktól kompenzációt kapnának – a Yoga Yogi szigorúan független a jóga stúdiók jutalmaitól, illetve szívességeitől.

A hirdetéseket egyértelműen megjelölésre kerülnek.

Kártalanítás

A YogaYogi-hoz való hozzáférés révén kártalanítja a YogaYogi-t, a menedzsmentet és a szerkesztőket, közreműködőket és partnereit a jogi felelősség alól, valamint az olyan veszteségekért, károkért, költségekért és kiadásokért (ideértve a jogi költségeket is) amelyek az értékelések, ajánlások következtében történtek.
A YogaYogi fenntartja magának a jogot, hogy kizárólagosan védje a honlapján keletkezett kártalanítási kérdéseket, és ebben az esetben Ön is beleegyezik abba, hogy teljes mértékben együttműködik ezzel a védekezéssel.

Szerzői jogsértési követelések

A YogaYogi tulajdonában álló összes információ továbbra is a YogaYogi kizárólagos tulajdonát képezi, és a szerzői jogi törvények tiltják annak másolását, továbbítását vagy kereskedelmi célú megjelenítését. Ha a YogaYogi bármely tartalma a szerzői jogi törvény megsértésének minősül, és szükség van a YogaYogi elleni vádemelésre, akkor azonnal lépjen kapcsolatba a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX címmel az eljárás megkezdéséhez és a szerzői jogi törvényben előírt jogi dokumentumok teljes listájának megtekintéséhez. Bármilyen jellegű követelés, a szerzői jog jogsértését követő egy naptári évben történhet meg. Minden jogi követelés az olyan felek által, akik a YogaYogi bármelyik oldalához hozzáfértek csak egy évig érvényes.

Korlátozott Felelősségi Nyilatkozat

A YogaYogi és a hozzá tartozó jóga stúdió jegyzék nem nyújt garanciát a webhelyhez való hozzáférés után, az általuk említett, hivatkozott, promócióban említett vagy reklámozott bármely szolgáltatásra vagy árura, nincs jogi felelőssége az azokban foglalt információk pontosságáért amit vagy partnerek vagy leányvállalataik helyeztek el a honlapra. A YogaYogi fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés vagy konzultáció nélkül értelmezze vagy újra-értelmezze ezeket a feltételeket, és minden olyan intézkedést megtegyen, amelyet a YogaYogi vezetőség döntése szerint helyes.