A Dharma jelentése és a jóga

A Dharma jelentése és a jóga

A Dharma, az ősi indiai filozófiában és spiritualitásban használt fogalom, amely nagy jelentőséggel bír az élet különböző területein. Ebben a cikkben a Dharma jelentése kerül bemutatásra, elmondjuk lényegét, és feltárjuk a jóga és a Dharma közötti mély kapcsolatot. Maradj velünk és tudj meg többet róla!

A Dharma jelentése

Mind a dharma, mind a jóga az indiai kultúrából eredeztethető.  A dharma a szanszkrit „dham” szóból származik, ami úgy fordítható, mint „ami fenntartja” vagy „természeti törvényt”. Egy sokrétű alapeszméről van szó, amely magában foglalja az ember kötelességét, igazságosságát, erkölcsi és etikai elveit, valamint a világegyetem harmonikus rendjét. A dharmát gyakran tekintik az egyének viselkedését és cselekedeteit irányító vezérelvnek, amely az igazságosság és a lelki beteljesülés felé vezeti őket.

A Dharma különböző szinteken működik, mindegyiknek megvan a maga jelentősége és következményei. Egyéni szinten az egyén személyes kötelességére és felelősségére utal, és afféle tereli őket, hogy erényes életet éljenek, valamint olyan döntéseket hozzanak, amelyek összhangban állnak magasabb céljukkal. A társadalmon belül a dharma döntő szerepet játszik a társadalmi rend, igazságosság és harmónia fenntartásában, hangsúlyozva a társadalmi kötelezettségek teljesítésének fontosságát. Ezenkívül a dharmának van egy kozmikus dimenziója is, amely az univerzumban rejlő rendet és egyensúlyt képviseli.

A buddhizmusban több fő jelentésben használatos a fogalom. Először is a kozmikus törvényt és rendet jelenti, főként azt amely a karmában és a karma törvénye által megszabott újjászületésben érvényesül

A Dharma és a jóga szoros kapcsolata

A jógát már nem kell részletesen bemutatnunk. Jól tudjuk, hogy harmonizálja az elmét, a testet és a szellemet, viszont azt kevesen tudják hogy mély kapcsolatban áll a Dharmával. A jóga a szanszkrit „yuj” szóból származik, és azt jelenti, hogy egyesülünk vagy csatlakozunk. Célja, hogy egyesítse az egyéni ént az isteni vagy egyetemes tudattal, ami végső soron önmegvalósításhoz és felszabaduláshoz vezet. A dharma vezérelvként szolgál a jógában, erkölcsi és etikai keretet biztosítva a gyakorlók számára, hogy beteljesítsék spirituális útjukat és letudják a karmájukat.

A dharma jelentése

Hogyan építhető be a Dharma a jógagyakorlatokba?

A jóga világában a Dharma számos módon megnyilvánul, formálva a gyakorló gyakorlatokhoz való hozzáállását és a világgal való kapcsolatát. Nézzük meg bővebben is, hogy a Dharma hogyan befolyásolja és gazdagítja a gyakorlást:

A Dharma egyfajta erkölcsi iránytűként szolgál a tudatos jógik számára, olyan elveket hangsúlyozva, mint az erőszakmentesség (ahimsa), az őszinteség (szatya), a lopás tilalma (asteya), a mértékletesség (brahmacharya) és a birtoklás-mentesség (aparigraha). Ezek az etikai irányelvek megtanítják a jógikat a gyakorlás során arra, hogy tisztességgel, együttérzéssel és tisztelettel legyenek minden lény iránt.

A Dharma ösztönzőleg is hat az egyénekre, hogy találják meg valódi önmagukat, felfedezzék valódi természetüket és életcéljukat. Az olyan gyakorlatok révén, mint az önreflexió, a meditáció és az önvizsgálat, a jógik felfedezhetik egyedi képességeiket, szenvedélyeiket, és rájöhetnek, hogyan szolgálhatják a világot összhangban a dharmájukkal.
A dharma és a jóga ugyanis egyaránt hangsúlyozza a mások önzetlen szolgálatának fontosságát. Azáltal, hogy felismerik minden lénnyel való összekapcsolódásukat, pozitívan járuljanak hozzá a társadalomhoz, készségeiket és tehetségeiket mások felemelésére és támogatására használják.

A gyakorlók megtanulhatnak harmóniában élni a természettel és tisztelni a Földet és hálával lenni létezésük iránt.  A Föld és minden teremtménye iránti mély tisztelet tanusításával a jóga gyakorlói fenntartható és környezettudatos életvitelre törekednek.

Összefoglalva

Most hogy tudjuk, mi a Dharma jelentése láthatjuk, hogy a Dharma sokrétű természetével és mély tanításaival és alapelveivel a jóga filozófiájának szerves részét képezi. Amikor a gyakorlók magukévá teszik dharmájukat, és magasabb céljukhoz igazodva élnek, a beteljesülés, a harmónia és a spirituális növekedés mély érzését tapasztalják. A dharma alapelveinek jógagyakorlataikba és mindennapi életükbe való integrálásával az egyének az önfelfedezés, az együttérzés és a tudatos életmód átalakuló útjára léphetnek. Építsd be tehát gyakorlásodba ezt a filozófiát.

Ha elkezdenéd a jógázást, de még nem tudod hol tedd meg, tekintsd át a legjobb budapesti jógastúdiók listáját oldalunkon és találd meg a neked megfelelő stúdiót!

Felhasznált képek: pexels.com 

BELÉPÉS

Lost your password

REGISZTRÁCIÓ

By clicking on “Register Now” button you are accepting the Terms & Conditions