Alap Szanszkrit Szavak a Buddhista Filozófiában és Jelentésük

A Buddha tanításai mentén a lét három összetevője az aniccsa-anattá-dukkha hármas, azaz a mulandóság, az éntelenség és a szenvedés. Ezeket nézzük meg és a sukkha, vagyis öröm állapotát. A Buddha tanításai arról szólnak, hogy hogyan szabadulhatunk ki a szenvedés köréből, azaz a duḥkha állapotából és érhetjük el vagy időzhetünk a sukkha, vagyis öröm állapotában.